Posuvná brána samonosná

Rám brány je svařen z ocelového obdelníkového profilu (jekl). Na spodní části brány je našroubovaný silnostěnný C-profil, který zajišťuje posuv brány po dvou ložiskových vozíčcích umístěných na betonovém základu. Součástí brány je zpravidla ocelový sloupek se silonovou rolničkou pro horní vedení brány. Sloupek se rovněž kotví do betonového základu, vybudovaného za jedním z vjezodvých pilířů. Bránu je možno ovládat ručně, nebo osadit el. pohonnou sadou na dálkové ovládání. Výplň brány lze montovat přímo na rám, nebo vsadit do rámu.

Výhody:

 • lehce ovladatelná, hladký pojezd
 • vhodná pro pozemky, kde auta parkují hned za branou
 • brána se posouvá nad terénem, proto odpadá problém s odstraňováním mechanických nečistot v kolejničce, jako je tomu u posuvné brány po kolejnici
 • délka betonového základu pro ložiskové vozíčky pouze cca 1/3 celkové délky vjezdu

Nevýhody:

 • prostorová náročnost pro dráhu brány. Celková délka brány cca o 1/3 delší, než je šířka vjezdu

Lomsky_2Srubec1Pavlis


 

Křídlová brána

Rámy bran jsou svařeny z ocelového obdelníkového profilu (jekl). Většinou se jedná o dva rámy (může být i jeden) zavěšené přes regulovatelné panty na vyzděných, nebo kovových vjezdových sloupcích. Bránu je možné ovládat ručně, nebo osadit el. pohonnou sadou na dálkové ovládání. V případě ručního ovládání se do jednoho z křídel namontuje zámek, FAB vložka, klika a zemní aretace (šupna). Výplň brány lze montovat přímo na rámy, nebo vsadit do rámů.

Výhody:

 • lehce ovladatelná
 • odpadá budování betonového základu jako u posuvné brány
 • vhodná zejména do míst, kde není z nějakého důvodu možné použít bránu posuvnou (málo prostoru na zasouvání, v těsné blízkosti vstupní branky, atd.)
 • možnost otevírání do pozemku i vně pozemku

Nevýhody:

 • v otevřeném stavu ubírá parkovací plochu za branou
 • nutnost nainstalování  mechanického zafixování křídel brány v otevřeném stavu (vítr)
 • v případě osazení el. pohonem nutnost zabetonování mechanických dorazů pro zavřený i otevřený stav

Lunacek-vcelna5Drozdik1Poli3


Posuvná brána po kolejnici

Rám brány je svařen z ocelového obdelníkového profilu (jekl). Na spodní části brány jsou našroubovány dvě ložisková kolečka, která zajišťují posuv brány po kolejničce přikotvené k betonovému základu. Tento betonový základ je vybudován na vnitřní straně pozemku za vjezdovými pilíři. Základ je v celé délce dráhy brány (tzn. 2x šířka vjezdu). Součástí brány je zpravidla ocelový sloupek se silikonovou rolničkou pro horní vedení brány. Sloupek se rovněž kotví do betonového základu. Bránu je možno ovládat ručně, nebo osadit el. pohonnou sadou na dálkové ovládání. Výplň brány lze montovat přímo na rám, nebo vsadit do rámu.

Výhody:

 • lehce ovladatelná
 • vhodná pro pozemky, kde auta parkují hned za branou
 • cenově dostupnější kování pro posuv, než u brány samonosné
 • méně náročná na boční prostor pro zasouvání, než u brány samonosné

Nevýhody:

 • náročnost na údržbu kolejničky pro posuv od mechanických nečistot (sníh, listí, led)
 • finančně a stavebně náročnější příprava betonového základu pro vodící kolejničku

Ziska-vcelna11_2Maxa-praha1Ziska-vcelna-14